Фамилна терапия

Какво е фамилна терапия и какви са нейните цели и ползи?

Фамилната терапия е необходима, за да се преодолеят семейните болки и да се лекуват раните на семейството. Ние всички започваме този живот със семейство, независимо дали това семейство се състои от кръвни роднини, осиновени родители или приемно семейство. Това семейство, което придобиваме, когато се родим, влияе на всеки аспект от нашия живот, от първите до последните ни дни. 

Семейството е отговор на един от основните екзистенциални въпроси - Кои сме ние? Чрез него придобиваме нашия речник, начинът ни на изразяване, на общуване с другите, нашите навици, обичаи и ритуали и начина по който гледаме и наблюдаваме света около нас. Чрез семейната среда се научаваме как да идентифицираме собствената си личност и как да я развиваме.

Научаваме също как да обичаме и как да взаимодействаме с другите  - едни от най-съществените отношения, които ще ни съпътстват през целия ни живот. Ако сме родени в здраво семейство със здрави взаимоотношения, вероятно ще се научим и да поддържаме такива. Ако се родим в нефункционално семейство, което се бори да се съхрани или да оцелее, вероятно  ще наследим тези взаимоотношения и ще ги пренесем в по-нататъшния си живот.

Макар че със сигурност е късмет да се родим в семейство от първия вид, това не е неизменна ситуация. Почти всички семейства се справят с някаква дисфункция в даден момент, като обикновено се стараят да запазят чувството си за общност и принадлежност.

Семейната терапия предлага на семействата именно това - начин да съхранят собствената си философия, да се развият и поддържат по възможно най-добрият и пълноценен начин. 

Препоръчан специалист:

Цени
Времетраене
(на сесия)
50 - 60 мин.
Цена за среща
(на сесия)
82 лв.
За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информацияРазбрах