Психодиагностика

Психологическата диагностика е част, направление в психологията, което развива методики за измерване на индивидуалните психологически особености на личността. Инструментите, които се използват при психодиагностиката се подготвят от висококвалифицирани и опитни в тази област специалисти. Преди да се одобри за прилагане и използване, всяка методика се изследва подробно и задълбочено за надеждността, достоверността и ползите, които предлага. Ние, психолозите от психологичен център „Хибара“, използваме единствено и само високо стандартизирани, валидни и надеждни психологически тестове. 

При детската диагностика най-често използваме проективни, полупроективни и игрови методики.

Психодиагностика на Деца

Проективни и полупроективни методики

Използват се за деца до 12 годишна възраст. Проективните методики в нашия център заемат специално място при детската психодиагностика, защото са достъпни и познати на децата. Те не отнемат дълго време, а носят подробна информация за личността на детето, за неговите нагласи, представи, отношение към света, към себе си, към родителите и вътрешносемейните взаимоотношения, както и към социалната среда. Този тип методики дават един цялостен поглед за вътрешния свят на детето.
 

Изследване на когнитивни способности

Използват се за деца и юноши. Методиките за изследване на когнитивните способности на детето и юношата носят информация за интелектуалната сфера. Този тип методики могат да изследват способността и умението на детето и юношата да реагира в дадени ситуации. Изследва се мисленето, паметта, логиката, адаптивността и концентрацията, както и способността на детето или юношата да действа целенасочено, да взима разумни решения и да отразява адекватно заобикалящата го реалност.
Други методики

За деца и юноши. При диагностициране на децата и юношите използваме и методики за проверка на тревожността, агресивността, ценностната система и въпросници, разкриващи самооценката при децата в начална училищна възраст. Методики за изследване на темперамента, междуличностните взаимоотношения, интелекта и други.

Препоръчан специалист:

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информацияРазбрах