Терапия на брачни двойки

Ако сте част от двойка с междуличностни проблеми, най-вероятно сте стигнали до онзи етап, в който чувствате, че няма изход от така създалата се ситуация. Обикновено това е така, защото твърде дълго сте изчаквали докато потърсите специализирана помощ. През това време проблемите са се натрупвали, някои от тях са били потискани, други – привидно отработени, но така или иначе не се е стигнало до пълноценно оздравяване на отношенията, въпреки положените усилия.

Истината е, че когато се провежда правилно, терапията за двойки има доказани положителни резултати. Освен компетентността на психолога, тази терапия включва активността на двойката, както и тяхната осъзнатост и готовност за работа.

Терапия на Брачни Двойки

Някои от основните етапи при консултиране на брачни партньори са следните:

1. Промяна на досегашните вижданията за връзката. По време на терапевтичния процес, психологът работи в посока да помогне на двамата партньори да видят връзката си по по-обективен начин. Целта е всеки един да спре да търси вината у другия и вместо това да погледне по-дълбоко, да преосмисли собствените си убеждения и да проследи какво се случва като процес, включвайки и партньора. 

2. Промяна на неправилното поведение. В този етап терапевтът работи в посока да промени начина, по който партньорите действително се държат един с друг. Помага им да преразгледат отношенията и реакциите си без излишни вреди и риск, като бъдат максимално ползотворни към заздравяване на връзката.

3. Намаляване на емоционалното избягване. Двойките, които избягват да изразят своите лични емоции и чувства, се излагат на по-голям риск да станат емоционално отдалечени и следователно да се разтрогнат. Тук работата на психолога е да помогне на своите клиенти да изразят емоциите и мислите, от които се  страхуват и да ги формулират по най-правилния начин, така че да достигнат максимално другия.

4. Подобряване на комуникацията. Да можеш да общуваш е една от най-съкровените форми на интимност. Да допуснеш другия до себе си, да не се страхуваш да му разкриеш истинската си същност, да му се довериш, че ще те приеме такъв какъвто си. Ефективността на терапията се съсредоточава предимно върху подпомагането на партньорите да комуникират по-ефективно. Да се изслушват и да се съобразяват с другия.

5. Насърчаване на силните страни. При всяка двойка, въпреки недоразуменията и конфликтите, съществуват и силни страни на връзката. Тук се проследява миналия житейски опит, градивността и креативността на двойката, техните постижения. Това е етап на припомняне на значимостта на единия спрямо другия.

Препоръчан специалист:

Цени
Времетраене
(на сесия)
50 - 60 мин.
Цена за среща
(на сесия)
82 лв.
За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информацияРазбрах