Изолация

Социална изолация е термин, често използван като синоним на самотата, но колкото и двете да са тясно свързани, те не означават непременно едно и също нещо и не винаги са взаимнозаменяеми. Например, можете да бъдете самотни в тълпата, но тогава няма да сте социално изолирани. Изолацията се определя като обективно състояние, при което броят на контактите на човек може да се преброи, докато самотата е субективно преживяване. Термините могат да имат малко по-различно значение, и двете може да са болезнени преживявания и да имат вредно въздействие върху индивида.

Изолация

Социалната изолация представлява липсата на социален контакт и може да доведе до самота.

Това е състояние на прекъсване на нормалните социални връзки, което често е предизвикано от фактори като загуба на мобилност, безработица или здравни проблеми. Изолацията може да включва пребиваване вкъщи за дълги периоди от време, без достъп до услуги и общуване с други хора и оскъдна или никаква комуникация с приятели, семейство и познати.

Съществуват различни фактори, допринасящи за социалната изолация. Много неща могат да попречат на хората да напуснат дома си и да имат контакт с други членове на обществото, като например дългосрочни заболявания, увреждания, проблеми с транспорт и придвижване, материални липси и загуби, безработица, домашно насилие.

Някои хора, дори и да са физически способни да излязат и да се срещнат с други, може да са възпрепятствани да направят това, поради фактори като депресия, социални несгоди, необходимост да полагат грижи за близък човек, лична загуба, отчужденост от света и обществото. Всеки от тези фактори може да бъде бариера пред формирането и поддържането на социални контакти и може да доведе до самота и изолация.

Една от най-болезнените причини за изолацията е отхвърлянето от другите. 

Подобно действие нанася тежки психологически рани, които човек е много трудно да преодолее сам. Изследвания доказват, че подобна травма е съизмерима с реална физическа болка, придружена от болезненото усещане за самота и безпомощност. Други проучвания потвърждават, че самотата не е добра за здравето на никого. Тя увеличава нивата на стресовите хормони в организма и води до лош сън, отслабена имунна система и когнитивен спад.

В работата с клиенти в състояние на изолация се използват различни методи и техники, спомагащи за преразглеждане на личните усещания, нагласи и преодоляване на старите, неработещи модели на поведение. 
Факт е, че всеки има нужда от емоционална подкрепа и приятелство, особено в  трудните за него моменти, за да преживее по-лесно тревожността и страховете си.

Способността да се почувстваш свързан с другите е един от най-съществените фактори за здравословното функциониране на всеки човек, тъй като всички ние сме създадени като част от цялото и това дали ще бъдем приети или отхвърлени от околните е една от най-естествените ни потребности.

Препоръчан специалист:

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информацияРазбрах