Работа с емоциите

Емоциите са първото с което се запознаваме още преди раждането, затова те заемат изключително важна роля, дори най-важната в живота на всеки човек. От една страна са най-естественото нещо, което познаваме, а от друга, най-голямото ни предизвикателство, защото често не знаем как да ги овладеем.

Работа с Емоциите

Кога е първата среща с емоциите?

Още в преднаталния период, когато плодът е между шестия и деветия месец (според някои учени, дори и по-рано), бебето започва да усеща майчините емоции. Точно в този период се оформят и сетивата му. Така още преди да е възприело образа на майката, вече я познава през емоциите, които тя преживява по време на бременността. Ако майката през това време е тъжна и депресирана, и живее в напрегната среда, детето ще си изгради очакване и нагласа, че светът е враждебен или негативен и това ще се отрази на неговото поведение след раждането му. През първите три месеца има вероятност детето да бъде неспокойно и тревожно.

От друга страна, ако майката е спокойна и щастлива, тогава детето може да се роди с нагласа, че средата е дружелюбна, а това ще му помогне да бъде по-спокойно и предразположено към по-положителна нагласа за света.

Сега вече осъзнавате колко емоционално свързани са детето и майката, още преди раждането, и каква роля имат емоциите в живота на детето. 

Всъщност, ключова роля за нормалното емоционално развитие при децата има придобитото умение на всяко дете да регулира и управлява своите емоции. Примерът на родителите по отношение на изразяване на емоциите и общуването им с други хора е изключително важен, защото всяко дете се учи като имитира това, което вижда от своите родители. Темпераментът на детето в тази връзка също е от значение, защото развива емоционалната му интелигентност. Например, децата, които са по-склонни към отрицателни емоции или имат чести епизоди на гняв, обикновено са силно засегнати от враждебно и небрежно отношение и поведение, от страна на родителите си, което води до още повече проблеми в поведението на детето.

Трудните темпераменти могат да се превърнат в двупосочен проблем, който обикновено предизвиква още по-негативни емоции от страна на родителя. Ако родителите не разбират и не осъзнават своето поведение и неумение да се справят с емоциите си, и как това се отразява върху децата им, могат да попаднат в спиралата на безизходицата, което от своя страна би довело да негативно поведение на детето им.

Работата с емоциите е изключително важна, защото те са в основата както на радостта и щастието, така и на болката и  страданието в този свят. А нито един родител не желае детето му да страда. Затова емоциите заемат основна роля в работата на детския психолог.

По наши наблюдения децата твърде често потискат емоциите си и не ги изразяват, а това „трупане“ на емоции води до вътрешно напрежение, което в психологията се нарича детска невроза.

Първото нещо, на което ние в Психологичен център „Хибара“ учим нашите малки клиенти е как да разпознават емоциите, как да ги различават и да ги назовават.

На второ място е детето да разбере важността и значението на всяка една емоция, за да се научи адекватно да я изразява. Да осъзнае, че няма добри и лоши емоции, че всяка една от тях има своята важна роля и предназначение. 

На трето място създаваме умения у детето за адекватно изразяване и освобождаване на „натрупаните“ у него негативни емоции, обучаваме го как да не „трупа“ и потиска страха и гнева си, също така и чувството за вина. Научаваме го да ги изразява преди да са се превърнали в бомба със закъснител, която може да избухне срещу околните или да приеме форма на определени физически симптоми и неразположения в тялото му.

За тази цел съдействието на родителите е от голямо значение, защото без тяхната дългосрочна помощ, резултатите биха били невъзможни.

Препоръчан специалист:

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информацияРазбрах