Услуги за Деца

Нашите деца са много скъпи за нас и ние искаме да знаем всичко за това как да ги образоваме, как да общуваме правилно с тях. Искаме да сме наясно какво се случва в живота им в различните етапи от тяхното развитие. За да можем винаги да им помагаме със съвети и думи, всеки от нас, в малка степен, става детски психолог. Истината е, че отглеждането на дете е една от най-трудните задачи, с които родителите се „сблъскват“ в живота си. Тя започва от раждането на детето и често продължава цял живот. Понякога поведението на обичаното дете поставя любящите родители под големи изпитания, дори в ситуации, изглеждащи без изход. Но изход винаги има. Едно от най-важните неща, помагащи в подобна ситуация е разбирането на детето. 
Вашето дете е уникална и неповторима личност, със своите особености и индивидуалност, които остават постоянни през целия живот и се налага вие, родителите да ги приемете такива, каквито са, дори и това да не отговаря на вашите очаквания, изисквания и желания.

 
Психодиагностика на деца
Психодиагностика

Психологическата диагностика развива методики за измерване на индивидуалните психологически особености на личността. Инструментите, които се използват  при психодиагностиката се подготвят от висококвалифицирани и опитни в тази област специалисти. Преди да се одобри за прилагане и използване, всяка методика се изследва подробно и задълбочено за надеждността, достоверността и ползите, които предлага. В център „Хибара“ използваме единствено и само високо стандартизирани, валидни и надеждни психологически тестове.

Работа с Емоциите
Работа с емоциите

Работата с емоциите е изключително важна, защото те са в основата както на радостта и щастието, така и на болката и страданието в този свят. А нито един родител не желае детето му да страда. Затова емоциите заемат основна роля в работата на детския психолог. По наши наблюдения децата твърде често потискат емоциите си и не ги изразяват, а това „трупане“ на емоции води до вътрешно напрежение, което в психологията се нарича детска невроза.
Заяви консултация | Прочети повече

Психотерапия

Детската психотерапия включва различни методи и подходи, но обикновено е свързана със създаването на междуличностни контакти, доверие и вербална комуникация с детето. Използват се разговори, игри, приказки, рисуване, различни ролеви игри.  Обсъждане на положителни примери за поведение, както и спомагателни инструменти - игри на маса, различни помагала, играчки. 
Заяви консултация | Прочети повече

 

Куклотерапия на Деца
Куклотерапия

Много от потиснатите емоции на детето като гняв, агресия, страх, враждебност, ревност, които могат да бъдат опасни за развитието му, лесно ще биват освободени и канализирани чрез играта с кукли. Дори прекомерната агресия и враждебност при възрастните могат да бъдат канализирани чрез терапия с игра. Куклата в ръцете на детето е екран, зад който може да се скрие, да се отдели от себе си и да се отвори. 

Заяви консултация | Прочети повече

 

Приказкотерапия
Приказкотерапия

Приказкотерапията е част от арт терапията, считаща се за един от най-ефективните методи, използвани от психолози и учители по време на работа с деца. Чрез своето творчество, децата въплъщават емоциите си и своите страхове и желания, което дава възможност да се научи нещо ново за тях. Освен това с помощта на изкуството, детето може както да се изразява, така и да опознава света около себе си, което допринася за социалната му адаптация. 

 

Семейна среща с Деца
Семейна среща

Семейната среща е насочена към подпомагане на семейната функция по по-позитивен и конструктивен начин, като изследва моделите на комуникация и взаимоотношенията между отделните членове и семейството като цяло. Семейната среща може  да включва детето или подрастващия заедно с родители, братя и сестри и баби и дядовци. 

 

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информацияРазбрах