Психолог Антония Бошева
Психолог Антония Бошева

Детски психолог Антония Бошева, Бургас

 

Здравейте, казвам се Антония Бошева и работя с деца и техните родители.

Както смяната на сезоните и климатичните промени дават своето отражение върху тонуса и настроението ни, така и цветната емоционална палитра оставя своите краски върху психиката и здравето на всеки човек.

Още от ранно детство се учим да боравим с тази палитра чрез примера, който получаваме в семейството си.

Децата, израснали с любов, разбиране и уважение, стават спокойни, силни и волеви личности, с познания за механизмите на емоционалните взаимодействия. Така те успешно преминават през предизвикателствата, които животът им предлага.

В периодите на детско развитие, нерядко родителите са изправени пред различни трудности, например: да се справят както със своите, така и с емоционалните състояния на децата си, отразени в реакциите и поведението им.

От работата ми с деца, като детски психолог, и от личната ми опитност, като майка на 3 деца, мога да споделя, че понякога тези процеси са съпътствани с тревога и трудности в съчетаването на любовта с твърдост и уважение, които всеки родител е добре да знае как да прояви, за да очертае здравословните граници в тези периоди на израстването.

Липсата на граници или непостоянството в поставянето им, дават своето негативно отражение върху физиологичните процеси и здравето на детето като цяло. В такива моменти на емоционални вълнения в семейството е безценна помощта на психолога.

Чрез различни проективни и полупроективни, арт , игрови методики и др., които детският психолог използва, детето разпознава, разбира и изразява своите чувства и мисли. Така то отново може да постигне своето вътрешно спокойствие и баланс, отразени във взаимоотношенията с околните.

Преди години това ми даде стимул да развивам интересите си в областта на психологията , невропсихологията и биологията , като чрез знанията и опита си да бъда полезна, както на своето, така и на семейства, изправени пред подобни предизвикателства и потърсили помощта на психолог.

 

Образование и квалификация :

Завършила съм магистърска степен по „Социално консултиране и психология” в Бургаски свободен университет;

Бакалавърска степен по „Университетска биология„ със специализация „Педагогика и Здравно образование„ в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

Други специализации:

Приложна психология и психотерапия в Медицински университет гр. Пловдив

Детско – юношеска и училищна психология в Тракийски Университет гр. Стара Загора.

Област на професионална компетентност :

Психологическо консултиране, психодиагностика, себепознание и развитие, тревожни състояния, медицинска психология, арт – и музикотерапия.

Публикации в блога

Пропуски при онлайн обучението
Пропуски при онлайн обучението

Успехите в училищната дейност зависят от развитата способност на децата преди практически да я изпълнят, да я извършат в ума си, да я планират, да изберат средствата, с които ще си служат и начините на изпълнение.

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информацияРазбрах