Виктория Богданова

Виктория е психолог и психотерапевт, който работи с възрастни.

Психолог Бургас - Виктория Богданова
Виктория Богданова

Виктория Богданова - психолог Бургас

Здравейте, казвам се Виктория Богданова.

Родена съм в град Бургас през месец май 1976 г.

Завършила съм магистърската си степен в Бургаски Свободен Университет- специалност психология и консултиране. По време на следването си в университета паралелно специализирах почти пет години в когнитивно – поведенческата школа. По- късно започнах обучение в Позитивно Поведенческата Психотерапия, в която се обучавам и до днес.
Паралелно с висшето си образование и специализациите ми в психотерапевтичните школи, изучавах множество психодиагностични и терапевтични методи и техники, включително хипнотерапия и регресионна терапия. Използвайки квалификациите си в когнитивно – поведенческа психотерапия, психодиагностика, кризистна интервенция, регресионна терапия и други различни видове психотерапевтични методи, имах възможност да практикувам и да натрупам опит като терапевт.

По късно от личния си опит и опита си с клиенти осъзнах, че овладяването на емоциите е в основата на успешната терапия. Емоционалното оздравяването на личността ще даде шанс на човек значително да подобри живота си за да прави осъзнат избор за себе си. Фокусирах вниманието си изучавайки емоционалното състояние на човека във всичките му форми. В практиката си изградих и развих собствен метод, който нарекох „Емоционална терапия“. В консултирането с клиенти работя и по метода на позитивно поведенческата психотерапия.

В моята самостоятелна работа с клиенти съм избрала да практикувам психо – емоцонално оздравяване. На първо място за мен е развитието на моите клиенти в Eмоционалната интелигентност и личностното осъзнаване и израстване като основа в стабилността на Аз-а. Методите ми са адаптирани в индивидуални и групови терапии.
Най-често срещаните състояния и оплаквания при клиентите, с които се сблъсквам в моята работа са: Тревожности и депресивни състояния, тревожни мисли, емоционални разстройства, тъга, отчаяние, чувство за безизходица, изолация, безсъние, стрес. Раздяла, развод, загуба на близък човек, междуличностни и брачни проблеми, житейски кризи, дилеми и др.

В индивидуални консултации и в групи за личен опит и терапия резултатите в израстването на личността са:

 • Разбиране и балансиране на емоциите;
 • Изграждане на нови благоприятни стратегии за живота;
 • Справяне със ежедневния стрес;
 • Проблеми с общуването и комуникацията.
 • Не на последно място клиентите ми научават сами да си бъдат терапевти като разбират връзката си с миналото- как са се изградили като личност, причините за моментното състояние и осъзнаване на емоционалните травми в детсвото.

Дългосрочните цели на терапията са: увеличаване на емоционалната интелигентност и компетентност, научаване и осъзнато използване на нови стратегии на поведение и реакции. Осъзнато балансиране и управляване на емоциите. Цялостно психо-емоционално израстване, терапия и опитност.

Направленията, в които мога да ви бъда най- полезна са:

 • Емоционална терапия – индивидуален подход по собствено разработен метод свързан с осъзнаването и балансирането на емоциите.
 • Емоционална интелигентност;
 • Личностово израстване и работа с личността;
 • Изработване на психологически профил;
 • Психодиагностика;
 • Справяне с житейски кризи;
 • Междуличностни проблеми;
 • Емоционални разстройства;
 • Когнитивно-поведенческа психотерапия (психология на мисленето и поведението свързано с него);
 • Обучение, тренинги и терапия за придобиване на личен опит;
 • Консултации свързани със моментни социални проблеми;
 • Еднократни консултации, краткотрайна и дълготрайна психотерапия.

"Ако не инвестираш в себе си, вероятно ще си лоша инвестиция и за всички останали!" Ранди Гейдж